Tìm hiểu lối đánh cờ tướng khai cuộc nghịch pháo của các kỳ thủ

Tìm hiểu lối đánh cờ tướng khai cuộc nghịch pháo của các kỳ thủ

Cờ tướng khai cuộc nghịch pháo có tính đối công kịch liệt, liên tục hơn thuận pháo rất nhiều. Thế tr