Xổ số 4 đài miền Nam là gì? Cơ cấu giải có gì đặc biệt?

Xổ số 4 đài miền Nam là gì? Cơ cấu giải có gì đặc biệt?

Xổ số 4 đài của miền Nam thực chất là kết quả xổ số của 4 tỉnh cùng được quay số chung một thời điểm